Aplicació d'herbicida per control de flora invasora a la riera de Vallcàrquera

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 00:00

El projecte LIFE Alnus (link is external) es centra en millorar la conservació de les vernedes mediterrànies. L’objectiu és invertir la regressió i la degradació d’aquest hàbitat de ribera a Catalunya per mitjà d’accions que es puguin transferir a la resta de les conques catalanes i a escala mediterrània.

Les accions estan plantejades per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost, deixant que l’hàbitat es reorganitzi per si sol a través d’actuacions clau. Per aquest motiu, es tenen en compte les problemàtiques específiques de cada zona: la desaparició dels grans boscos, la regulació hidrològica o la reintroducció de l’hàbitat en zones sobreexplotades, entre d’altres.

Al Figaró els treballs s’han desenvolupat a la riera de Valcàrquera, concretament davant el Molí de can Xicola i al tram baix entre la font de la Noguera Punxeguda i la carretera. També al carrer del polígon de la Cuspinera. Els arbres grans són tractats per via interna i els prims es pinten amb herbicida. S'hi afegeix colorant blau perquè sigui molt evident on hi ha herbicida. ​

No hi ha perill per ningú que passi per allí, excepte si es freguen o llepen els llocs on hi ha herbicida. Per això és molt important tenir compte amb la mainada i amb els gossos.

 

Darrera actualització: 26.10.2020 | 08:36