S’aproven les condicions d’accés per a la selecció de municipis de la prova pilot del Programa de promoció de l'habitatge en el món rural

Dimecres, 30 de desembre de 2020 a les 00:00

L’objectiu del programa és facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d’habitatges en desús, de forma que es contribueixi a evitar la pèrdua de població al món rural.

Els beneficiaris són els municipis que compleixin, de forma addicional, els requisits següents:

a) Municipis amb menys de 500 habitants o municipis de menys de 3.000 habitants si el municipi té 10 nuclis de població i l’actuació es localitza en els seus nuclis agregats de menys de 500 habitants. Per nucli de població s’entén el conjunt d'almenys cinc edificacions que estan formant carrers, places i altres vies urbanes. S'hi inclouen en el nucli aquelles edificacions que estant aïllades, disten menys de 200 metres dels límits exteriors de l'esmentat conjunt, si bé en la determinació de d’aquesta distància s’han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que puguin ser creuats per ponts.

b) Municipis amb més de 2 habitatges buits en els que s’hagin de dur a terme actuacions de rehabilitació que poden consistir en: consolidació estructural i/o coberta, d’habitabilitat i/o eficiència energètica. El concepte d’habitatge buit, a efectes d’aquesta convocatòria, és el definit a l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC, és a dir el 31 de desembre de 2020, i finalitza l’1 de febrer de 2021.

Darrera actualització: 30.12.2020 | 11:44