Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Figaró tema a tema

Responent al compromís expressat en l'Audiència pública sobre l'economia de l'ajuntament del passat 24 de gener de 2015, l'equip de govern posa a disposició de la ciutadania els documents del pressupost municipal. 


A continuació podeu trobar els documents en obert (format excel) corresponents a ingressos i despeses, del pressupost corrent i el d'inversió, així com un resum dels totals per capítols. També hi trobareu la plantilla de personal i la despesa que genera per aquest 2015. 


L'equip de govern s'ha compromès, igualment a publicar l'estat d'ingressos i despeses de forma trimestral. Així doncs en data 15 d'abril, 15 de juliol, 15 d'octubre i 15 de gener es publicaran els documents d'execució pressupostària partida a partida.

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona