Acabades les obres de millora hidrològica i erradicació de vegetació invasora del riu Congost

Dilluns, 12 de de desembre de 2022 a les 00:00

A petició de l’Ajuntament, l’empresa Aprèn, Serveis Ambientals ha portat a terme aquest projecte subvencionat dins el Programa de manteniment i conservació de lleres públiques de l’Agència Catalana de l’Aigua, dins la línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans 2022-2023.

Els objectius principals del projecte han estat:

  1. Actuar sobre la vegetació de la llera i les ribes per millorar la circulació de l’aigua i minimitzar el risc d’obturacions ocasionades per l’arrossegament de restes vegetals. Per això es proposa reduir de forma selectiva la densitat de la vegetació i restes vegetals, que actualment es troben en un volum elevat a la llera i a les ribes.
  2. Eliminar tots els troncs i acumulacions de biomassa i altres restes que poden ser un problema en cas d’aiguat.
  3. Minimitzar el risc d’inundació de zones urbanes i els danys d’un possible aiguat.
  4. Incidir en la retirada espècies de flora invasora, especialment de la canya (Arundo donax), de manera que els treballs suposin tant una millora hidrològica com ecològica.
  5. Revegetar amb espècies autòctones els marges afectats pels treballs de retirada de flora exòtica invasora.
Darrera actualització: 12.12.2022 | 11:51