Cens municipal d'animals de companyia

Per registrar un animal de companyia al Cens municipal cal presentar a l'Ajuntament:

  • El formulari de sol·licitud que hi ha adjunt
  • DNI de la persona propietària
  • Cartilla veterinària
  • En cas de nova inscripció al RGAC d'un animal provinent fora de l'Estat cal annexar la còpia del passaport.
  • En cas de nova inscripció d'un animal provinent d'un altre Registre dins de l'Estat. Cal annexar la documentació acreditativa de la identificació de l'animal (exemple: document de la REIAC, cartilla veterinària, etc.).
  • En cas de canvi de propietari de l'animal cal annexar la documentació que l'acredita (contracte de compravenda, document d'adopció...).
    • En el cas de donació el document que l'acredita ha d'informar de les següents dades:
      • Dades d'identificació bàsiques del nou i de l'anterior propietari (nom i cognoms, número de document d'identitat).
      • Dades bàsiques de l'animal (espècie i número de microxip).
      • Voluntat de donació de l'animal per part de l'anterior propietari al nou propietari.
      • Ha d'estar signat per l'anterior i el nou propietari.
      • Ha d'informar de la data de la donació.
    • En cas de mort de la persona propietària la persona que rep en herència o llegat l'animal ha de presentar els següents documents:
      • En cas de successió testada: document d'acceptació de l'herència, certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i còpia del testament.
      • En cas de successió intestada: acta de declaració d'hereus abintestat, certificat de defunció i certificat d'últimes voluntats.

*En casos de gossos de RACES POTENCIALMENT PERILLOSES poseu-vos en contacte amb l'Ajuntament, que us informarem del procediment que cal seguir. 

 

Darrera actualització: 08.02.2023 | 14:34
Darrera actualització: 08.02.2023 | 14:34