PAESC

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

En el ple de 31 de gener de 2022, l'Ajuntament va aprovar per unanimitat el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) elaborat per l'Ajuntament de Figaró-Montmany. Es tracta d'una eina per guiar al municipi per arribar l'any 2030 amb un 40% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte al 2005, i que li permetrà estar més ben preparat davant els efectes del canvi climàtic.

El PAESC és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes”, iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic en l'àmbit local. De fet, és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures en matèria d'estalvi energètic i energies renovables.

Els Ajuntaments signants, entre ells el de Figaró-Montmany, es comprometen a assumir el compromís de reduir en un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte a l’any 2005, a través d’augmentar la seva l’eficiència energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables. Alhora, també assoleixen el compromís de millorar la seva capacitat de reacció i adaptació enfront dels efectes del canvi climàtic.

El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) elaborat per l'Ajuntament de Figaró-Montmany ha estat una eina de treball conjunt amb la Diputació de Barcelona, com a entitat coordinadora de la iniciativa del “Pacte d’Alcaldes” a la demarcació de Barcelona, que promou, entre altres compromisos, la redacció del PAESC a través de la proporció de l'assistència tècnica necessària.                                              

Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:27
Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:27