Normativa reguladora de l'espai de tècniques d'estudi del Centre Cívic de Figaró-Montmany

 L'Ajuntament de Figaró-Montmany en sessió plenària de data 27 de novembre de 2023, va adoptar l’acord d'aprovar inicialment la Normativa reguladora de l'espai de tècniques d'estudi del Centre Cívic de Figaró-Montmany.  Aquest espai té les funcions següents: 

•Proporcionar un espai d’acolliment i convivència que faciliti el vincle i l’establiment de la relació educativa.

•Oferir atenció individualitzada i en grup als adolescents en situació de risc per potenciar el desenvolupament integral de la persona.

•Facilitar una cobertura de les necessitats bàsiques dels infants i adolescents (emocionals, cognitives i fisiològiques) per millorar la seva cohesió social en els diferents àmbits d’intervenció.

Darrera actualització: 29.11.2023 | 14:12
Darrera actualització: 29.11.2023 | 14:12