Pla de Salut Pública

En la sessió plenària del 5 de març de 2024 es va aprovar el Pla de Salut de Figaró-Montmany pel període que comprèn el 2024 al 2028. Aquest pla respon a l'objectiu de l’Ajuntament de Figaró-Montmany de comptar amb una eina de planificació de la salut en l'àmbit local que actués com a full de ruta per desenvolupar les competències que ens atribueix el marc legislatiu de referència pel que fa a la promoció i la protecció de la salut, amb l’objectiu final de millorar la salut i el benestar de les persones del municipi.

El Pla s’emmarca en les línies estratègiques que en l'àmbit mundial i autonòmic defineixen les orientacions en salut: la Salut a Totes les polítiques, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el Pla de salut de Catalunya 2021-2025, posant la mirada en els determinants de la salut com a elements en què es pot intervenir des de polítiques públiques de sectors més enllà del sector sanitari. El Pla de salut s’estructura en dos apartats, el perfil de salut i el Pla d’acció.

El Pla de salut recull la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública (promoció de la salut, prevenció de la malaltia i protecció) i incrementa la inclusió de criteris de salut en les agendes dels responsables de l’elaboració de polítiques públiques.

Les línies generals del Pla d’acció del Pla de salut de Figaró-Montmany s’han estructurat  en:

1) Els principis rectors intersectorials que regeixen el desplegament de tots els objectius i les actuacions;

2) Els resultats obtinguts en la participació ciutadana pel que fa a la identificació d’actius i propostes d’actuació;

3) El Pla d’acció ordenat segons el model de determinants de la salut amb els corresponents objectius estratègics, operacionals, accions, principis rectors, agents clau i indicadors d’avaluació.

4) L’operativització per a cada una de les accions identificades

En l’elaboració d’aquest pla local de salut s’han treballat de manera transversal els següents eixos d'equitat: perspectiva de gènere, perspectiva intercultural, perspectiva de la diversitat funcional, perspectiva de classe social, perspectiva de cicle vital.

Per a l’elaboració del Pla d’acció s’ha comptat amb la participació ciutadana, les aportacions de les persones amb perfil tècnic de l’Ajuntament de Figaró-Montmany i amb la revisió de les persones amb responsabilitats polítiques, partint dels problemes i necessitats detectades al perfil de salut.

La participació ciutadana s’ha realitzat mitjançant una sessió participativa de World cafè i una enquesta en línia compartida a la pàgina web de l’Ajuntament.

 

Darrera actualització: 28.05.2024 | 16:01
Darrera actualització: 28.05.2024 | 16:01