Pla de desenvolupament Turístic de Figaró-Montmany

L’Ajuntament de Figaró-Montmany ha elaborat un pla estratègic de desenvolupament turístic per definir l’estratègia del municipi i les accions a desplegar en els propers anys, amb la implicació dels diferents agents del territori, per assolir un desenvolupament social i econòmic que ajudi a millorar la qualitat de vida i el benestar dels veïns.

Les polítiques generals aplicades en els darrers anys han tingut com a objectius la preservació del patrimoni natural i cultural, el desenvolupament turístic sostenible, l’educació de la població autòctona, la millora dels serveis i infraestructures urbanes, la recollida selectiva dels residus i la reducció de l’efecte hivernacle, entre altres que estan en la línia de la sostenibilitat.

La proposta de pensar estratègicament com s’afronta el futur amb un desenvolupament turístic sostenible, respectuós amb l'entorn i la seva gent, va ser recollida per l'Ajuntament i forma part del PAM 2016-2019. Per aquest motiu, és necessari poder establir les bases del model turístic del municipi amb una estratègia participada i amb un consens sobre quins instruments i recursos són necessaris.

En el document adjunt es recullen les principals conclusions extretes durant el procés de diagnosi i que expliquen la realitat de Figaró-Montmany en relació amb el seu grau de desenvolupament turístic. En una segona fase, s’inclouen les orientacions estratègiques pertinents per tal d’establir les bases del model turístic del municipi, ajudant a la definició, posicionament i consolidació d’una imatge pròpia com a destinació turística, en concordança amb el que el Figaró-Montmany necessita.

Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:59
Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:59