Pla director d’energia solar fotovoltaica dels equipaments municipals

Amb l’objectiu de promoure la generació d’energia fotovoltaica per abastir part del consum elèctric municipal, recollint la proposta que havia resultat guanyadora dels Pressupostos participatius 2021, l’Ajuntament de Figaró-Montmany ha encarregat un estudi per conèixer la capacitat de generació d’electricitat fotovoltaica de les cobertes dels equipaments públics.

 

RESULTAT

El Pla director d’energia solar fotovoltaica comprèn un total de 5 instal·lacions en edificis municipals, pels quals s’ha dut a terme un disseny preliminar sobre plànol dels edificis tipus. Per a la validació de la instal·lació i l’obtenció del balanç energètic, s’ha fet una simulació mitjançant el software PVsyst v 7.2, i s’han elaborat fitxes resum per a cada ubicació amb el pressupost de la instal·lació i el seu manteniment.

Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:27
Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:27