Òrgans de participació

La Comissió Permanent de Participació Ciutadana

La participació ciutadana a Figaró és coordinada per la Comissió Permanent de Participació Ciutadana, que actualment està formada per:

 • L'Alcalde: Ramon Garcia González
 • El Regidor de Participació: Marc Serra Pérez
 • Representants de Candidatures:
  • TxF: Carolina Marín

  • ERC-AM: 

  • CUP el Figueró - AMUNT: Idèlia Tello

 • Representants de la ciutadania:
  • Montse Bon 
    
 • Representants de les Entitats:
  • Miquel Àngel Borràs (Figaró Memorial)
  • Pilar Busquets (Comissió de Festes)
  • Santi Castellà (Club Esportiu Figaró)

Es tracta d'un òrgan de treball que no pren decisions sobre el contingut dels processos de participació sinó que únicament decideix els mecanismes per dur a terme la participació i coordina els processos. Les decisions es prenen per 2/3 dels vots favorables i la Comissió es renova a l'inici de cada mandat.

Si estàs interessat/da en què algun tema sigui sotmès a participació pots sol·licitar-ho a la Comissió Permanent a través d'una instància a l'Alcaldia. La teva proposta serà presa en consideració per la Comissió Permanent que decidirà si inicia o no un procés participatiu.

Les funcions de la Comissió reconegudes en el Reglament de Participació Ciutadana són:

 1. Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana dels plans i programes transversals previstos en el Pla d'Acció Municipal.
 2. Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana de les polítiques puntuals que es sotmetin a participació.
 3. Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.
 4. Preparar la documentació dels temes que es sotmetin a participació ciutadana
 5. Mobilitzar els participants dels diferents processos participatius
 6. Organitzar el procés d'informació i reflexió previ a la celebració d'un Consell de Poble, un NIP, una consulta ciutadana o altres mecanismes de participació ciutadana.
 7. Difondre els resultats dels processos participatius

Comissions sectorials de seguiment:

 

Darrera actualització: 10.10.2023 | 13:38
Darrera actualització: 10.10.2023 | 13:38