Seguretat Ciutadana

La Regidoria de Seguretat Ciutadana té assignades diverses atribucions encaminades a vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals, les llibertats públiques i fer complir les ordenances municipals i els bans. Aquesta àrea també actua en els àmbits de protecció civil, seguretat viària, circulació i ordre públic. 

 

Darrera actualització: 24.10.2023 | 13:22