Urbanisme

Modificació puntual del POUM - Carrer del mig, escales de l'Àngelus

Es publica, per a general coneixement, la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Figaró-Montmany, atesa la sentència núm. 568 de 2 de juliol de 2018 dictada per la secció 3a. De la sala contenciós-administratiu núm. 155/2015, anul·lant parcialment el POUM de Figaró-Montmany, en quant al traçat del carrer del Mig

Documents

Enllaços

Darrera actualització: 23.03.2021 | 11:54