Ordenança general de civisme i ús dels espais públics de Figaró-Montmany

En el ple del 23 de maig de 2023 es va aprovar la darrera modificació de l'ordenança general de civisme i ús dels espais públics de Figaró. La intenció d'aquesta ordenança és regular la convivència i afavorir el civisme i el respecte mutu entre la ciutadania de Figaró-Montmany. Amb la seva publicació pretenem que tothom tingui coneixement dels aspectes que hi estan regulats, amb els drets i les obligacions de tota la ciutadania. Es tracta que intentem que Figaró sigui un poble amable, acollidor, sostenible per viure i conviure. Un lloc on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament diari, garantint els drets i les obligacions de la ciutadania i respectant els principis bàsics d'igualtat i de no discriminació per cap concepte. Si procurem complir aquests preceptes, aconseguirem contribuir a consolidar el sentiment de pertinença a la comunitat i fer que cada cop sentim i estimem més el nostre poble.

Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:48
Darrera actualització: 24.10.2023 | 12:48