Entra en vigor la llei que reconeix els animals com a "éssers amb sentiments"

Dilluns, 10 de de gener de 2022 a les 08:30

La nova llei 17/2021, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat de data 15 de desembre, de modificació del Codi civil i sobre el règim jurídic dels animals, va entrar en vigor el dia 5 de gener d'aquest any. Reconeix que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat.

Aquesta llei modifica el Codi civil per adaptar-lo a la veritable naturalesa dels animals i a les relacions de convivència que s'estableixen entre ells (bàsicament gossos i gats) i els éssers humans. A més, la normativa també modifica la Llei hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil sobre el règim jurídic dels animals perquè deixin de ser tractats com a objectes i per impedir l'embargament o l'extensió de les hipoteques sobre els animals de companyia.

Amb la seva entrada en vigor, la nova norma respondrà a situacions com divorcis i separacions de parelles que, després de la seva ruptura, volen continuar compartint la seva vida amb la seva mascota. D'aquesta manera, a partir d'ara, es garantirà la protecció de l'animal davant del patiment d'allunyar-lo de casa seva i de la seva vida compartida fins aquell moment, si no hi ha acord entre la parella. En aquest cas la llei estableix els criteris sobre els quals els tribunals han de prendre la decisió sobre a qui lliurar la cura de l'animal.

 

A l'article 611, indica que “Qui trobi un animal perdut l'haurà de restituir al propietari o a qui en sigui responsable, si coneix la seva identitat". També especifica que "en cas que hi hagi indicis fundats que l'animal trobat sigui objecte de maltractaments o d'abandonament, la persona que l'ha trobat quedarà exempta de restituir-lo al propietari o responsable de la seva cura, posant en coneixement de manera immediata aquests fets davant les autoritats competents".

 

Publiquem aquesta notícia per dos motius. En primer lloc, per donar a conèixer  l'obligació per llei de mantenir i tractar les nostres mascotes com a éssers vius dotats de sensibilitat. Però també per tornar a insistir davant de propietaris o responsables d'aquestes mascotes, en aquest cas gossos, de l'obligació de portar-los subjectes amb corretja i de retirar-ne les deposicions. No fer-ho significa no estimar la seva mascota i, a més, és un acte d'incivisme davant de la resta de ciutadania.

 

Instem, per tant, aquests pocs propietaris a modificar la seva actitud i a tenir en compte les seves obligacions.

Darrera actualització: 07.01.2022 | 17:18