Està prohibit fer foc al bosc fins al 15 d’octubre

Dimarts, 8 de juny de 2021 a les 00:00

Recordem que des del 15 de març es prohibeix fer foc als terrenys forestals sense autorització

Aquesta mesura, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. Segons la norma, no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc, i llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc.

Darrera actualització: 08.06.2021 | 10:42