Prealerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT

Dijous, 22 de juliol de 2021 a les 00:00

Davant les elevades temperatures que es preveuen, extremem les precaucions per evitar incendis

Avui s'inicia un episodi d'altes temperatures generalitzat, amb humitats relatives molt baixes que podran estar per sota del 20% a les hores centrals del dia, i una entrada de vent del sud a partir de divendres que, juntament amb l'estat de la vegetació, provocaran una situació de molt alt perill d'incendi forestal tant avui com demà. El perill serà molt alt a bona part de l'àmbit mediterrani, especialment al voltant del prelitoral de la meitat nord del país. La durada aproximada del fenomen serà fins dissabte dia 24.

En aquest marc, la comarca del Vallès Oriental està en nivell 3 del pla Alfa. Per aquesta raó, tot i que el nostre municipi no arriba a aquest nivell, demanem que s'extremin les precacucions per evitar incendis. Recordeu que no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc, i llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc.

Darrera actualització: 22.07.2021 | 14:26