Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Via pública, Hisenda, Personal, Patrimoni i Associacionisme (Entitats)

Nom electe: José Luis Hernández Arteseros

Regidor

 • Càrrec: Regidor de Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Via pública, Hisenda, Personal, Patrimoni i Associacionisme (Entitats)
 • Telèfon de contacte: 938429111
 • Fax: 938429136
 • Email: hernandezaj@figaro-montmany.cat
 • Com demanar visita: Visites concertades
 • Pertany al Govern: Sí

URBANISME:

 • Redacció i execució del POUM
 • Revisió i seguiment del planejament urbanístic
 • Ordenació, gestió i protecció de la legalitat urbanística
 • Concessió i seguiment de llicències urbanístiques
 • Inspeccions urbanístiques i compliment de l'ordenança d'estalvi d'aigua en noves edificacions
 • Pla de Millora del Centre Urbà
 • Accessibilitat
 • Mobilitat i transports
 • Afectació de grans infrastructures sobre el municipi 
 • Condicionament dels vials de les zones disseminades
 • Redacció i contractació de projectes d'obres municipals
 • Execució i seguiment d'Obres Públiques
 • Concessió i seguiment de les llicències d'activitats i d'obertura d'establiments industrials, comercials i de serveis
 • Control de les activitats industrials
 • Desplegament del Pla d'Acció de l'Agenda 21
 • Educació i conscienciació ambiental
 • Aplicació de l'Ordenança de protecció i conservació del medi natural i del seu paisatge
 • Control de l'accés motoritzat al medi natural
 • Gestió i conservació del medi natural i dels espais d'interès natural (Parc Natural del Montseny, Xarxa Natura 2000, Cingles de Bertí, Sots Feréstecs, Riera de Vallcàrquera, Sot del Bac, etc.)

HISENDA, PERSONAL I PATRIMONI: 

 • Hisenda i finances
 • Gestió pressupostària
 • Atenció Ciutadana
 • Recursos humans i organització interna

 VIA PÚBLICA: 

 • Gestió dels residus
 • Recollida selectiva
 • Servei de recollida de restes jardineria
 • Servei de deixalleria mòbil
 • Representació de l'Ajuntament a la Mancomunitat La Plana
 • Neteja viària
 • Manteniment, conservació i millora del clavegueram
 • Gestió de l'aparcament públic
 • Gestió de guals
 • Vehicles abandonats
 • Servei de grua
 • Relació amb les empreses de serveis exceptuant el servei d'aigües i d'electricitat

 

Darrera actualització: 03.10.2023 | 12:30