AFA Montmany

La finalitat és vetllar perquè els nostres fills rebin un ensenyament de qualitat en les millors condicions possibles. A més, a efectes pràctics, l'AMPA s'encarrega d'organitzar serveis i activitats fora de l'horari estrictament lectiu, principalment: servei d'acollida (8-9 h), servei de menjador (12-15 h) i activitats extraescolars (a partir de 17 h). S'ocupa també de facilitar el subministrament dels llibres del curs i dels xandalls de l'escola. Col·labora en l'organització i en les despeses de les diferents activitats proposades per l'equip de mestres de l'escola (festes, excursions, etc), així com en l'adquisició de material o equipament educatiu igualment proposat pels mestres.

Si voleu més informació poseu-vos en contacte amb l'escola.

Adreça electrònica: ampaescolamontmany@gmail.com
Darrera actualització: 17.02.2023 | 11:12