Mecanismes de participació

La Consulta Ciutadana

La Consulta Ciutadana és una votació oberta a tota la ciutadania en la què es demana el pronunciament de la població en una pregunta tancada sobre un tema determinat. Amb aquest mecanisme la participació sol ser molt elevada i per tant molt representativa però el nivell de debat i reflexió acostuma a ser baix.

L'Ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes a proposta del Ple o de la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana o del Consell del Poble o per petició ciutadana havent recollit un 10% de signatures de ciutadans/es majors de 16 anys.

El Consell de Poble

És un òrgan de participació oberta a tots els ciutadans i entitats en el qual es debat sobre una o diverses qüestions i s'intenta arribar a un consens. Aquest mecanisme és obert a tothom i això pot provocar una manca de representativitat si alguns sectors de la població no hi participen. D'altra banda, al no posar límit en el nombre de participants pot dificultar el debat i el consens, i algunes opinions poden no quedar reflectides.

La iniciativa de la convocatòria del Consell del Poble correspon únicament a la Comissió Permanent de Participació Ciutadana. 

Els Nuclis d'Intervenció Participativa (NIPs)

Es tracta d'un mecanisme basat en la selecció aleatòria de participants per debatre sobre un tema en grups reduïts. Per un mateix tema es poden crear diferents grups de debat per fer participar més gent. L'avantatge d'aquest mecanisme és que al ser una selecció aleatòria és molt representatiu, i al ser grups reduïts la decisió final sol ser molt reflexionada. Però té l'inconvenient que limita la participació a persones que potser tenen interès en participar.

El Ple de l'Ajuntament és l'encarregat d'aprovar la creació d'un NIP, que pot ser sol·licitat per la Junta de Govern Local, per la Comissió Permanent de Participació Ciutadana, per un Grup Municipal, per la Taula d'Entitats o per la ciutadania havent recollit un 10% de signatures de ciutadans/es majors de 16 anys.

Darrera actualització: 19.03.2018 | 15:27
Darrera actualització: 19.03.2018 | 15:27