Projecte Educatiu del Figaró (PEF)

L'Ajuntament del Figaró va desenvolupar, l'any 2011, el Projecte Educatiu del Figaró (PEF). Per elaborar-lo, es va dur a terme un procés participatiu que continua obert a través del Grup Impulsor del Projecte Educatiu.  Amb el PEF vam identificar els principals problemes educatius del municipi, reflexionar entorn les possibilitats de millora de la política educativa del Figaró i elaborar un Pla d'Acció que concreta les mesures que s'hauran d'aplicar en els propers anys per tal de fer del Figaró un municipi amb una millor qualitat educativa.

Si amb l'Agenda 21 es varen planificar tota una colla d'accions per millorar ambientalment el municipi, amb el PEF es pretén planificar les accions necessàries per millorar l'educació al Figaró. Aspectes com el fracàs escolar, els problemes de convivència o de civisme, la formació en les diferents etapes de la vida, les mancances dels equipaments educatius, la implicació del poble en el projecte educatiu de les escoles i la implicació de les escoles en les activitats del poble són, totes elles, problemàtiques que s'abordarden amb el PEF.

A través del PEF s'assumeix una visió global de l'educació al municipi, és a dir, s'entén que l'educació no només es desenvolupa a les escoles i les famílies sinó que, com a poble, podem desenvolupar moltes altres accions i activitats a través de les quals es transmeten valors i es fomenta l'aprenentatge (formació d'adults, activitats formatives organitzades per les entitats, accions de sensibilització cívica o ambiental, etc.). Així, s'entén que al Figaró existeixen molts agents educadors (el CEIP, l'escola bressol, les entitats, els comerços, el centre cívic, l'ajuntament, les empreses i, perquè no, tots i cadascun dels ciutadans). Sota aquesta perspectiva, per tant, tots/es som corresponsables de l'educació al municipi i dels valors que, com a poble volem transmetre. El PEF, doncs, únicament té sentit si es desenvolupa participativament amb la implicació dels diferents agents (escoles, ampes, entitats, comerços, grups polítics i ciutadans en general). És entre tots que hem de decidir quins valors volem transmetre, quins problemes educatius tenim i quines accions cal emprendre per resoldre'ls o, en altres paraules: quines han de ser les polítiques educatives municipals.

El Grup Impulsor del Projecte Educatiu està format per persones interessades en l'educació i la convivència al nostre municipi: pares i mares, mestres dels centres educatius, AMPA, persones de les entitats, joves, etc. És un grup obert que es troba periòdicament per fer el seguiment del Pla d'acció del Projecte Educatiu i dinamitzar algunes de les seves actuacions. 

Darrera actualització: 22.01.2021 | 08:18
Darrera actualització: 22.01.2021 | 08:18