Arxiu municipal

El Servei d’Arxiu Municipal de Figaró-Montmany és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Figaró-Montmany. L´Arxiu Municipal de Figaró-Montmany forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

Horaris de consulta

  • Horaris de consulta: Dilluns a divendres de 10 a 13:30 h.
  • Consultes i informació: 93 842 91 11 o  figaro@figaro-montmany.cat
  • Per accedir a l'arxiu es demana omplir una instància genèrica.

Fons documentals

L’arxiu municipal de Figaró-Montmany conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Figaró-Montmany

Fons de l'Administració Local

101  Ajuntament de Figaró-Montmany

Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau de Figaró-Montmany

Fons privats

306  Club Esportiu Figaró (Fons Franzi)

Col·leccions

902  Publicacions (1965-1977), (0,22 m.)

Darrera actualització: 04.03.2021 | 13:28
Darrera actualització: 04.03.2021 | 13:28