Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar a l'ORGT de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Figaró-Montmany és:

Oficina de Gestió Tributària de la Garriga
Carretera Nova, 17

08530 La Garriga

Tel. 934 729 104

Horari: de 8.30 a 14 h

a/e: orgt.garriga@diba.cat

Darrera actualització: 07.05.2024 | 09:40
Darrera actualització: 07.05.2024 | 09:40