Seguretat Ciutadana

La Regidoria de Seguretat Ciutadana té assignades diverses atribucions encaminades a vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals, les llibertats públiques i fer complir les ordenances municipals i els bans. Aquesta àrea també actua en els àmbits de protecció civil, seguretat viària, circulació i ordre públic. 

 

Notícies

  • 29 de maig de 2024 Campanya de control de velocitat a la via urbana velocitat

    El Servei Català de Trànsit de Catalunya ha cedit a l’Ajuntament de Figaró-Montmany un radar per iniciar una nova campanya de control de velocitat a la nostra població. A partir de dijous 30 de maig es començarà la campanya, que es farà en diversos dies i llocs aleatoris del municipi, tant de dia com de nit. Recordem que al nucli de població no es poden superar els 30 km/hora.

  • 14 de març de 2024 Es prohibeix fer foc al bosc del 15 de març fins al 15 d’octubre No es pot fer foc al bosc

    Recordem que des del 15 de març es prohibeix fer foc als terrenys forestals sense autorització. Aquesta mesura, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. Segons la norma, no es pot encendre foc, sigui quina sigui la finalitat, en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta.

  • 21 de febrer de 2024 Campanya de control de velocitat a la via urbana velocitat

    El Servei Català de Trànsit de Catalunya ha cedit a l’Ajuntament de Figaró-Montmany un radar per iniciar una nova campanya de control de velocitat a la nostra població. A partir de divendres dia 23 de febrer es començarà la campanya, que es farà en diversos dies i llocs aleatoris del municipi, tant de dia com de nit. Recordem que al nucli de població no es poden superar els 30 km/hora.

Darrera actualització: 24.10.2023 | 13:22